Contact Us

Bel ons

+31 (0)40 - 304 1519

 

 

 

 

Privacybeleid

Textile Roofs International en haar werkmaatschappijen bieden veel verschillende diensten. Door de aard van deze dienstverlening beschikken wij over bepaalde persoonsgegevens van u. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang voor onze dienstverlening. Daarom geven we u in dit privacybeleid informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Textile Roofs International verzamelt tijdens uw interacties met Texstyleroofs: zoals wanneer u onze website bezoekt, diensten gebruikt die worden aangeboden door Texstyleroofs, Texstyleroofs-producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice enzovoorts.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Textile Roofs International gebruikt uw persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. We vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • om uw vragen of klachten te beantwoorden
 • het optimaliseren van onze producten, diensten, website en klantenservice
 • om een overeenkomst met u tot stand te brengen en uit te voeren
 • om bepaalde producten of diensten te activeren, registreren of de functionaliteit ervan te uitbreiden
 • het faciliteren van toegang tot informatie
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het afnemen van een klanttevredenheidsonderzoek
 • om contact met u op te nemen voor promotiedoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen
 • om uw interesse in ons als mogelijk toekomstig werkgever, klant of leverancier vast te leggen
 • implementatie van beveiligingsprogramma’s
 • voor (statistische) analyse en rapportage (Google Analytics)

Welke gegevens verwerken wij van u

Tijdens uw interactie met Textile Roofs International vragen of ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, (zakelijk) adres en/of (zakelijk) rekeningnummer
 • uw voorkeuren voor toekomstige communicatie van Textile Roofs International
 • gegevens over de producten en/of diensten die u hebt aangeschaft of waar u interesse in heeft getoond
 • afhankelijk van uw voorkeuren op social-mediasites: gegevens over uw online activiteiten en social media profielen
 • persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We zijn echter niet altijd in staat om te controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens delen met anderen

De Textile Roofs International werkmaatschappijen werken regelmatig samen om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen combineren we uw persoonsgegevens waarover wij beschikken omdat u klant van ons bent.

Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen. Indien uw goedkeuring hiervoor wettelijk vereist is of als wij dit wenselijk achten, zullen wij voordat we uw persoonsgegevens delen uw goedkeuring vragen. We zullen uw persoonsgegevens alleen delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
  We schakelen zakenpartners en andere derde partijen in om ons te helpen onze producten en diensten aan u te leveren. Wij informeren u vooraf over deze samenwerking. Voor zover deze derde partijen toegang hebben tot uw gegevens, hebben wij contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en uitsluitend voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden.
 • Voor het verbeteren van onze diensten, website of advertenties
  We gebruiken software van andere partijen om te meten hoe goed een nieuwe productpagina bij u aanslaat. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.
 • Voor het verkrijgen van feedback
  We zetten enquêtebureaus in om te horen hoe tevreden u over onze diensten bent.
 • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
  Een politievordering kan ons verplichten om uw gegevens met de politie te delen.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Van onze zakenpartners vereisen wij maximale inspanningen bij de bescherming van uw persoonsgegevens. In de overeenkomsten met onze zakenpartners bepalen wij voor welke doeleinden zij uw gegevens mogen gebruiken en eisen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten

U heeft het recht de door u gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen (indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Textile Roofs International. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek daartoe kunt u indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u geen commerciële berichten van ons wilt ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het formulier aan te vinken of door gebruik te maken van de uitschrijf-link in de e-mail die u ontvangt. Wij laten uw gegevens dan blokkeren voor commerciële berichten.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om u vervolgens – met uw toestemming – informatie te bieden die bij uw interesses past. Het gaat daarbij om de volgende cookies:

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren. Het gaat dan o.a. om bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Deze informatie gebruiken we om de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website te verbeteren. De door dit cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u dit blokkeren. U kunt dit instellen in de privacy instellingen van uw internet browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden middels de help-functie van uw browser.

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden, waaronder social media-aanbieders. Dit privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze derden te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Wij adviseren u daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via info@texstyleroofs.com of ga naar onze contactpagina.